Angličtina pro děti? Jazykové vzdělání svých dětí byste rozhodně neměli podceňovat.

Děti jsou naše budoucnost. A my bychom je na tu budoucnost měli připravovat už od malička. Jedním z důležitých rysů současného, a dá se předpokládat i budoucího, světa přitom je multikulturalita a promíchanost národů. A právě to je příčinou toho, proč už se bez znalosti alespoň jedné mezinárodní řeči takřka neobejdeme.

Z toho důvodu každý, dopředu uvažující rodič, u svých ratolestí již od útlého věku podporuje jazykové vzdělávání. Otázkou je, jak se postarat o to, aby se našemu dítku nedostalo jen nějakého jazykového vzdělání, ale opravdu kvalitního vzdělání, které v životě zužitkuje. Smutným faktem je, že jazyková výuka v rámci povinné školní docházky, stále pokulhává. Na základních školách učí starší učitelé, které nikdo nevede a nemotivuje k osvojování si moderních postupů. Zároveň je ve školství málo peněz čili mladé a nadšené pedagogy školy zaplatit a udržet nedokážou. Z toho důvodu stále více rodičů pátrá jinde.

Jednou z možností jsou soukromé, elitní, školy, kde bývá jazyková výchova na mnohem vyšší úrovni. Finančně dostupnější variantou jsou pak jazykové kurzy v jazykových školách, díky kterým se děti rozmluví. Lektoři v jazykové škole zpravidla k výuce přistupují diametrálně odlišně než učitelé na státních školách. Jelikož jazykové školy nejsou vázány kurikulem Ministerstva školství, dostávají prostor k tomu, aby se mnohem více zaměřily na konverzace a trénink aktivních komunikačních dovedností. Biflování gramatiky je oproti tomu v jazykových kurzech věnováno minimum času, stejně jako tvrdému drilu slovní zásoby. Jazykovky totiž zpravidla vycházejí z metodologie, jež předpokládá, že jak slovíčka, tak i gramatiku, se děti postupem času naučí skrz konverzační cvičení, aktivní nápodobu a takzvané TPR (total physical response) aktivity.

Ačkoli kurzy angličtiny pro děti možná nejsou tak frekventované, jako kurzy pro dospělé, v Praze jich najdete plno. Dělají je jak menší, tak i velké jazykovky. Nejlepší přitom bývá angličtina v těch školách, které se na práci s dětmi přímo specializují a jsou tedy vybaveny všemi pomůckami, co si dovedete představit.

Napsat komentář