Má smysl dávat dítě do anglické školky?

Umět základy anglického jazyka je dnes naprostou nutností. Není předpokladem pouze pro manažery, ale je potřebná na většině pracovních pozic. Avšak ne každý se může pochlubit brilantní komunikační schopností v tomto jazyce. Mnoho lidí má vůči komunikaci v angličtině vytvořený blok a stydí se mluvit cizím jazykem na veřejnosti. A jak zajistit, aby na tom vaše dítě bylo lépe a jeho učení si oblíbilo? Začněte s ním již odmalička.

child-315045_1280

Angličtina jako zábava a hra

Anglické soukromé školky nabízí nenucenou metodu výuky angličtiny – hru, která děti motivuje a přirozeně podněcuje ke komunikaci. Děti se brzo adaptují a na cizí jazyk si zvyknou a vnímají jej jako zábavu. Soukromé školky navíc nabízí kromě výuky jazyků i jiná zaměření – např. hudební, výtvarné, taneční, apod. Mimo tyto aktivity je možnost přihlásit děti v rámci školičky do kroužku probíhajícího jednou týdně – např. keramiky, plavání nebo tenisu. Vaše dítě se díky široké nabídce školky může všestranně rozvíjet.

Vyberte si kvalitní školku s rodilými mluvčími

Při výběru školky se zaměřte na její prostředí, umístění, kvalitu učitelů a nabídky aktivit. Soukromá školka Kids Garden upřednostňuje výuku dětí během hraní her a hudebních aktivit. Pro děti je mnohem přirozenější učit se pomocí názorných pomůcek, proto jsou ve školce hojně využívány. Zajímavostí jsou pro děti i měnící se témata výuky, které se přizpůsobují ročnímu období a vycházejí ze vzdělávacích programů.

Kvalita jazykové vybavenosti je garantovaná českými učiteli i rodilými mluvčími, mezi kterými je zastoupen i mužský element. I přes veškerou profesionalitu lektorů a snahu vašich šikovných dětí však nesmíte očekávat zázraky. Důležité je dostat anglický jazyk do povědomí dítěte a vzbudit v něm touhu naučit se více. Věřte, že pozitivní přístup je vůbec to nejcennější, co si může dítě ve vztahu k cizímu jazyku ze školky odnést. Jestliže váháte, nezapomeňte se na vlastní oči přesvědčit a navštivte den otevřených dveří již v sobotu 3. prosince v Kids Garden Brno: soukromá školka na ulici Gajdošova 7.

Napsat komentář