Naučte se využívat psychologii ve svůj prospěch

Současná složitá světová situace mnohé lidi psychicky velmi ovlivňuje a ti se tak snaží najít únik od reality nejen v čekárnách praktických odborníků, ale chtějí vyjít svým myšlenkám vstříc i vlastním sebevzděláváním. Výběr studijních předmětů jako psychologie či sociologie jsou proto pro mnohé lákavou volbou. 

Říká se, že pokud to se studiem psychologie myslíte vážně, měli byste se ho začít věnovat už na střední škole. Tento názor platí spíše pro lékařský obor. Pokud vás zajímá sociologie a psychologie a ráda byste svou kariéru viděla jako například firemní psycholožka, či poradkyně, jednoleté MBA studium pro vás může být vynikající příležitostí pro směřování vaší budoucí kariéry.

I z tohoto důvodu letos přišla Cambridge Business School, která je již osvědčenou vzdělávací institucí zaměřenou na poskytování kvalitního manažerského vzdělání, s exkluzivní nabídkou studia MBA v Programu Sociologie a psychologie.

Charakteristika výuky

Program MBA Sociologie a psychologie je zaměřen na společenské procesy a aplikaci problematiky na konkrétní situace s ohledem na nejnovější poznatky z oblasti psychologie. Studenti se seznámí se základy a historií psychologie, porozumění sociálnímu řádu a jeho vlivu na společnost, pochopí problematiku sociální psychologie a seznámí se s typologií osobností a jejich přednostmi pro efektivnější rozvoj jedince, týmu i společnosti. Program nabízí studentům možnost získat užitečné znalosti a praktické znalosti v oblasti definování etiky či v oblasti psychologie a psychologie práce a organizace. Jedním ze zásadních cílů studia je naučení zásad zvládání a předcházení konfliktů, principem vyjednávání a strategie jejich řešení.

Základní skladba studia

Délka studijního programu MBA Sociologie a psychologie je jeden rok. Během této doby se uskuteční 4 jednodenní setkání přímo s lektory a zbytek studia probíhá prostřednictvím e-learningu, jedinečné studijní platformy, kde student najde všechny studijní materiály, videa, online knihovnu a stejně tak může komunikovat s lektory či studijními koordinátory. Cílem je maximalizovat zážitek z propracované výuky, ale rovněž poskytnout dostatek prostoru pro aplikování poznatků do praxe a přizpůsobení studia svým vlastním časovým možnostem.

Přidaná hodnota Cambridge Business School

Studium MBA na Cambridge Business School nabízí prověřenou kvalitu ověřenou prestižní britskou akreditací ASIC a kromě bohaté nabídky MBA programů disponuje například i vlastní online i offline knihovnou. Studenti mají rovněž možnost nad rámec studia absolvovat různé přednášky, workshopy nebo setkání s odborníky z prostředí byznysu. 

Rádi byste se o studiu dozvěděli víc? Všechny informace naleznete na webových stránkách Cambridge Business School. Už zanedlouho začíná nový cyklus studia a pro přihlášení je teď ten správný čas. 

Napsat komentář