Naučte se tvořit kontingenční tabulky

on

Kontingenční tabulky jsou užitečným nástrojem umožňujícím vytvořit přehledné analýzy. Dosáhnete jimi efektního třídění i velkého množství dat a oceníte další funkce. Dají se využít v různých oborech. Možná i vám by pomohlo, kdybyste s nimi uměli pracovat. Naučte se to prostřednictvím osobního školení.

Osobní školení zaměřená na kontingenční tabulky

Jak už jsme si uvedli v úvodu, kontingenční tabulky jsou užitečným nástrojem, díky kterému přehledně utřídíte velké množství dat a provedete účinnou analýzu. Vytvoříte přehledy, grafy, tabulky a další výstupy. Znalost kontingenčních tabulek je požadovaná v různých profesích, často na manažerských pozicích, kdy dotyčný tvoří s jejich pomocí přehledné výstupy a prezentace.

Osobní školení zaměřené na kontingenční tabulky by vás mělo dále naučit připravit si data, načíst je z různých externích systémů či internetu (třeba kurzy z ČNB), ovládat pokročilé funkce atd.

Přihlásíte-li se na takové školení, předpokládá se, že alespoň na nějaké úrovni ovládáte Excel. Není-li tomu tak, projděte nejdříve kurzem zaměřeným na tento program obecně.

A co další vzdělávání a osobnostní růst?

Ten, kdo chcete v dnešní době pracovně uspět, uvědomuje si, že učení je celoživotní proces. Většina oborů se vyvíjí a vyžaduje nové poznatky. Ovšem, i když zrovna nikdo po vás nechce, abyste se něco naučili, měli byste si sami vyhledávat vhodné možnosti dalšího vzdělávání. Usnadní vám to posun ve firmě, kde pracujete, případně najít si lepší místo.

A na co byste se měli zaměřit? Ať už pracujete v jakémkoliv oboru, nic nezkazíte, soustředíte-li se na cizí jazyky, počítačové programy (nejen Excel a kontingenční tabulky), ale oblíbená jsou i školení soustředěná na rozvoj pozitivních vlastností. Zvyšte si sebevědomí, zbavte se trémy, naučte se lépe komunikovat atd.

Ještě stále nevíte, co bude pro vás to pravé? Podívejte se na nabídku rozmanitých kurzů a školení na webu Vimvic.cz. Nezapomínejte: Investice do vzdělání se vyplatí.

Napsat komentář