Jak posílit imunitu

Imunitní systém je souhrn mechanismů zajištujících integritu organismu rozeznáváním a likvidací cizích či vlastních, ale potenciálně škodlivých struktur. Projevuje se obranyschopností organismu.
V širším slova smyslu má téměř každý orgán ochrannou funkci. V užším slova smyslu pak zde máme orgány, jejichž hlavní úloha spočívá ve vytváření a posilování obranyschopnosti organismu (např. brzlík a lymfatické orgány).
Imunita v imunologii označuje schopnost organismu bránit se proti škodlivým látkám (antigenům), pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z prostředí z pohledu organismu vnitřního.
V užším slova smyslu znamená naprostou odolnost organismu proti chorobě (imunní organismus). U takto pojaté imunity rozlišujeme přirozenou imunitu a imunitu získanou.

KOLOSTRUM (mlezivo) viz Wikipedie

Colostrum, to nejlepší, co nám matka příroda dává do vínku. Mléko prvních hodin života. Tato živina je v přírodě jedinečná, protože obsahuje ochranné imunoglobuliny v nejvyšší přirozené koncentraci. V současné době stále víc průzkumů ukazuje, jak enormní hodnotu představuje colostrum (mlezivo) pro lidské zdraví.

Splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu při procesu získávání a zpracování
Pouze přebytečné mléko z prvních 12 hodin po porodu, protože má nejvyšší obsah imunoglobulinů.

Co jsou to imunoglobuliny?
Imunoglobuliny jsou komplexní bílkovinná tělíska. Jsou to „inteligentní“ molekuly. Fungují jako strážci, kteří hlídají celý organismus před vniknutím cizích nebezpečných látek a substancí. Rozpoznají vetřelce jako jsou viry a bakterie. Jakmile nějakého vetřelce zaznamenají, předají tuto informaci dále na jiné buňky (makrofágy, T-buňky, B-buňky), které útočníka zneškodní. Identifikace antigenů je tedy předpokladem pro to, aby mohl organismus přiměřeně reagovat a bránit se. Imunoglobuliny jsou pamětí imunitního systému. Zapamatují si každý nepřátelský kontakt na celý život. Krouží v cévním systému, mohou krevní řečiště i opustit, usadit se na sliznicích a ve vazivové tkáni.

Co jsou to růstové faktory?
Růstové faktory jsou poslové, kteří vznikají v buňkách, aby předávali informace na jiné buňky. Růstové faktory povzbuzují buňky k růstu a k diferenciaci. Jelikož každá buňka obsahuje v DNA všechny informace o organismu, potřebuje specifické instrukce, které z těchto informací jsou pro ni důležité. Jaterní buňka si vybírá z DNA jiné informace než kostní buňka. Tato diferenciace je řízena růstovými faktory. Hrají jednak důležitou roli ve vývoji a dozrávání organismu, ale také při každém poranění a obecně při hojení ran. Zvláště u tkání, které podléhají značnému opotřebovávání, jako:
– sliznice dýchacích cest
– střevní sliznice
– kůže
– krev
regulují neustále růstové faktory potřebný obnovovací proces.

Co jsou to imunitní regulátory?
Imunitní obrana je velmi komplexní proces na mnoha úrovních. Aby se organismus mohl úspěšně bránit např. proti virovým infekcím, musí velmi rychle reagovat, neboť viry a bakterie v organismu zdvojnásobí svůj počet do několika minut. Imunitní regulátory řídí celkovou obranu organismu. Jsou to velmi účinné molekuly, tzn. působí i v malém množství nebo nízké koncentraci.

Ale pozor! Není kolostrum jako kolostrum. Většina výrobců používá při výrobě pasterizaci, čímž zničí většinu užitečných látek.

Takže dávejte pozor a vybírejte výrobky podle kvality. Bohužel tyto výrobky se v hojné míře vyskytují i v lékárnách.

Napsat komentář